Privacy beleid

Privacyverklaring: Med2 coaching en mediation

Welkom bij de privacyverklaring van Med2 Coaching en Mediation, gevestigd aan Amazonestroom 178, 2721 ER Zoetermeer. Voor vragen of opmerkingen, neem gerust contact met ons op via info@med2.nl. In deze verklaring lees je hoe we omgaan met persoonsgegevens van cliënten, potentiële cliënten en bezoekers van onze website.

1. Welke gegevens verzamelen wij?

Mediation dossier

Bij een opdracht verwerken wij persoonsgegevens die jij en andere partijen aanleveren, zoals contactgegevens (naam, adres, e-mail, telefoon) en relevante informatie voor het dossier, inclusief mogelijk gevoelige gegevens.

Coaching dossier

Bij een coaching opdracht verwerken we jouw contactgegevens en relevante persoonsinformatie voor het dossier, inclusief gevoelige gegevens indien van toepassing.

Facturering

Bij opdrachten verwerken we gegevens voor facturering, zoals contactgegevens en bankinformatie.

Contact

Wanneer je via onze website, e-mail of telefoon contact met ons opneemt, verwerken we de verstrekte contactgegevens en de reden van contact.

Analyse Websitebezoekers

We verwerken analytische gegevens over websitebezoekers via cookies voor het bijhouden van statistieken.

2. Doeleinden van verwerking

Mediation dossier

We gebruiken jouw gegevens voor het behandelen van het mediation dossier. Vooraf vragen we om toestemming, essentieel voor de dienstverlening.

Coaching dossier

Jouw gegevens worden gebruikt voor het coaching traject, met voorafgaande toestemming die noodzakelijk is voor de dienstverlening.

Facturering

Betalingsgegevens gebruiken we voor facturering, als noodzakelijk onderdeel van de overeenkomst.

Contact

We gebruiken verstrekte contactgegevens voor noodzakelijk contact, zoals het beantwoorden van vragen, ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang.

Analyse Websitebezoekers

Analytische gegevens over websitebezoekers worden enkel gebruikt voor statistieken, geanonimiseerd bewaard.

3. Bewaartermijnen

Mediation/Coaching Dossier

We bewaren dossiers doorgaans 20 jaar na sluiting, met uitzonderingen in bijzondere gevallen.

Administratie

Administratieve gegevens bewaren we zeven jaar na het boekjaar, conform fiscale bewaarplicht.

Overige Contactgegevens

Overige contactgegevens bewaren we zeven jaar na het laatste contact, tenzij je eerder om verwijdering vraagt.

Analyse Websitebezoekers

Gegevens over websitebezoekers bewaren we twee jaar volgens Google Analytics-standaarden.

4. Delen van gegevens

Jouw gegevens worden opgeslagen en verwerkt door onze ICT-provider en doorgegeven aan de financiële administratiepartij, met wie we een verwerkersovereenkomst hebben. Bij klachten tegen de mediator kunnen gegevens vertrouwelijk gedeeld worden met SKM en/of STM. We delen niet zonder wettelijke verplichting.

5. Beveiliging van gegevens

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens.

6. Jouw rechten

Je hebt recht op inzage en kopie van je persoonsgegevens, rectificatie, bezwaar, beperking, verwijdering en overdraagbaarheid van jouw gegevens. Voor meer informatie, zie artikelen 15 tot en met 20 van de AVG.

7. Wijzigingen

Bij wijzigingen in gegevensverwerking of regelgeving passen we deze privacyverklaring aan. Bij ingrijpende wijzigingen informeren we je via de website en e-mail.

Versie: maart 2024

“Non verbale communicatie; voelen zonder aanraken”

Fernand Lambrecht

Fernand Lambrecht