Mediation in de gezondheidszorg

Mediation is een manier om samen een conflict op te lossen.

Tijdens een mediation kunt u (beiden) vertellen wat u dwars zit, gaat u weer naar elkaar luisteren en gaat u samen op zoek naar een oplossing.

Onder begeleiding van een onpartijdige derde (de mediator) zoekt u gezamenlijk naar een oplossing voor uw conflict. Als neutrale bemiddelingsdeskundige kan ik u in uw onderhandelingen begeleiden en u helpen daarover afspraken te maken.

Een gang naar de (tucht)rechter kost meer tijd en geld. De kracht van mediation is dat u samen zoekt naar aanvaardbare oplossingen van uw geschil. Naast het oplossen van een conflict, kan mediation bewerkstelligen dat de relatie tussen u en uw conflictpartner wordt genormaliseerd of zelfs geheel wordt hersteld. Dat kan van belang zijn omdat u in de toekomst nog samen verder moet. Mocht u tot het besluit komen dat u niet samen verder wilt of kunt, dan kan mediation u helpen de samenwerking/relatie op een respectvolle manier te beëindigen.

MED2 voor het oplossen

van conflicten samen met u.

COACHING BINNEN DE GEZONDHEIDSZORG

Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?

Kennismaking, in kaart brengen huidige situatie en uiteenzetting gewenste situatie, verkenning van patronen en de oorsprong ervan, reflectie op verandering, oefenen van verandersituaties in veilige setting met de coach en daarna zelf in de praktijk brengen

MED2 voor verkennen

samen met u.

Waarom medation?

Mediation heeft een informeel karakter. Daarnaast helpt de mediator bij het bieden van structuur en overzicht, waardoor iedereen tijdens de gesprekken aan bod komt; u heeft allebei inspraak.

Lees Verder >

Voor wie?

Mediation is geschikt voor veel conflicten. Med2 bemiddelt tussen verschillende partijen binnen de gezondheidszorg.

Lees Verder >

Hoe nu verder?

Mediation legt de nadruk op overeenkomsten tussen mensen in plaats van op de verschillen. Het resultaat van goede mediation is een win-winsituatie voor de betrokken partijen.

Lees Verder >

BEROEPSVERENIGINGEN

SAMENWERKING