Familie opstelling

Wat is een familie opstelling?

Familie opstelling wordt ook wel systemisch werken genoemd.

Een opstelling is een effectieve methode om zonder oordeel een antwoord te krijgen op een vraag of thema dat je bezighoudt. Het is een sessie waarbij iemand een vraagstuk inbrengt waar die persoon helderheid over wil krijgen.

Het is een middel om verborgen dynamieken en onbewuste patronen binnen een systeem (zoals b.v. een familie of organisatie) bloot te leggen.

 

Hoe gaat een familieopstelling in de praktijk?

Er is één persoon die de hoofdinbrenger is van een vraagstuk.

Voor de (hoofdrol)spelers in dat vraagstuk kies je representanten die de belangrijke mensen/ familieleden of terugkerende thema’s in je leven vertegenwoordigen. De hoofdinbrenger geeft deze mensen of thema’s een plaats in het vertrek ten opzichte van de andere deelnemers. De representanten krijgen gevoelens of fysieke ervaringen die horen bij die plek in het systeem.

Als hoofdinbrenger kan je ook eerst van een afstand alles ervaren en later zelf je plek binnen de opstelling overnemen. Dit wordt in samenspraak met jou gedaan. Ook als representant krijg je vaak (indirect) antwoorden op je eigen vraag.

 

Voor wie is een familieopstelling?

Voor iedereen die een vraag of probleem heeft, maar niet de vinger erop kan leggen waarom er geen beweging is en/of geen idee heeft wat blokkerend werkt. Of als je onbewuste handelingen bewust wil maken, om er vervolgens wat mee te kunnen doen.

Heb je weleens stilgestaan bij de overtuigingen, normen en waarden, die je hebt meegekregen vanuit je gezin van herkomst? Ons gedrag komt nooit zomaar uit de lucht vallen; het vindt altijd zijn oorsprong ergens. En heel vaak zijn die gedragspatronen gevormd in de levensjaren die achter ons liggen. Ook overdrachten van generaties ervoor kunnen een rol spelen. In een familieopstelling kan je hier inzicht in krijgen.

 

Wat moet ik ervoor kunnen of doen?

Je hoeft geen speciale gave te hebben om inbrenger of representant te zijn. Het gaat vanzelf en iedereen kan het.

 

Wat soort vragen kan ik inbrengen?

Allerlei vragen over:

  • Werk/organisatie
  • Familie
  • Fysieke ongemakken
  • Emoties
  • Wat jou bezighoudt en waar je graag een antwoord op zou willen hebben.

Eigenlijk kan je elke vraag die je hebt inbrengen.

 

Wat kan het mij brengen?

  • Inzicht vergroten: een familieopstelling zorgt ervoor dat je jouw problemen beter kunt plaatsen en begrijpen. De familie of het systeem waarin je bent opgegroeid heeft namelijk veel invloed op je verleden, heden en toekomst.
  • Bewustwording: de representanten leven zich in hun rol in en geven aan je terug hoe dit voor hen voelt. Hierdoor kunnen onbewuste of onuitgesproken gevoelens helder blootgelegd worden.
  • Nieuw perspectief: na een familieopstelling kun je een heel nieuw perspectief ervaren op jezelf, jouw ontwikkeling, je omgeving en jouw relaties. Het kan dus een krachtige start zijn van een proces van vernieuwing en verwerking.

 

Tot slot:

Familieopstellingen; voor mij is het een gebeurtenis waar ik niet goed woorden aan kan geven. Je kan het magisch noemen, sommige noemen het zweverig.

Ik ben absoluut niet zweverig, juist praktisch en pragmatisch.

Daarom ben ik ook heel blij met de wetenschappelijke onderzoeken die Salome Scholtens doet. Zij is als docent en trainer verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij heeft woorden gegeven aan de waarde van familie opstellingen.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17521882.2023.2222013?scroll=top&needAccess=true

https://link.springer.com/article/10.1007/s11213-023-09642-2#Sec4

MED2 voor verkennen

samen met u.