Mediation in de gezondheidszorg

De gezondheidszorg is volop in beweging.

Medisch professionals zijn autonoom, geven leiding en/of zijn ondernemer. Zij zijn verantwoordelijk voor hun patiënten, maar ook voor collega’s, ondersteunend personeel of teamlid. Daarnaast moeten ze in eerste instantie verantwoording afleggen aan zichzelf, maar ook aan collega’s, bestuurders of bijvoorbeeld de inspectie voor de gezondheidszorg. Zorgverleners hebben relatief veel te maken met spanningen.  Dit kan werkprocessen en de onderlinge relaties ernstig verstoren.

De onafhankelijke mediator zorgt dat zaken benoemd kunnen worden en uitgesproken. De geheimhoudingsplicht waarborgt dat alles binnenskamers blijft, om bijvoorbeeld reputatieschade te voorkomen.

Voorbeelden zijn o.a.:

  • Mediation in of tussen vakgroepen/praktijken
  • Mediation tussen patiënt en arts/behandelaar
  • Mediation tussen (para)medici en (dokters)assistenten/verpleging/ondersteunende diensten
  • Mediation tussen (para)medici en bestuur
  • Mediation in een zorgteam