Patiënten

  • Is er in uw ogen een medische fout gemaakt?
  • Bent u ontevreden over uw behandeling of hoe u bejegend bent?
  • Heeft u het gevoel dat uw arts u niet begrijpt, onvoldoende inzicht heeft wat het voor u betekent?
  • Wilt u voorkomen dat het een ander ook overkomt?

Dan is het goed om met uw (behandelend) arts hierover te praten. Toch kan dit soms erg moeilijk voor u zijn. Als neutrale bemiddelaar, die weet wat het is om patiënt te zijn en toch de “taal van de artsen spreekt”, kan ik u hierbij helpen. Zorgen dat u en de arts in gesprek komen met elkaar, begrip voor elkaar krijgen en van daaruit tot een oplossing komen. Dit kan zijn dat de vertrouwensband wordt hersteld of dat er afspraken met elkaar worden gemaakt voor de toekomst. Mocht u tot het besluit komen dat u niet samen verder wilt of kunt, dan kan mediation u helpen de (zorg)relatie op een respectvolle manier te beëindigen.

Mocht u meer informatie willen, neem dan vrijblijvend contact met mij op.