Medisch specialist/Paramedici

  • Heeft u een conflict of een ogenschijnlijk niet oplosbaar probleem binnen uw vakgroep/praktijk of met een andere vakgroep/praktijk?
  • Heeft u een conflict of probleem met het bestuur of uw leidinggevende?
  • Heeft u een conflict of probleem met uw ondersteunend personeel?
  • Is normale communicatie haast niet meer mogelijk of spelen er teveel emoties mee?

Dan kan mediation helpen.

Als onafhankelijke derde breng ik de belangen van alle partijen in beeld, begeleid ik u naar het zoeken van een toekomstgericht oplossing. De geheimhoudingsplicht waarborgt dat alles binnenskamers blijft.

  • Is er een klacht van een patiënt waar u samen niet uit komt?
  • Is er sprake van dat de patiënt een hoge claim neerlegt, naar het medisch tuchtcollege wil gaan of juridische stappen wil ondernemen?

Als je als (medisch) specialist een ernstige complicatie hebt of een calamiteit, dan doet dat veel met je. Patiënten hebben daar vaak geen weet van. Toch zou je dat graag duidelijk willen maken, zonder te praten over schuld of geen schuld.

Dan kan mediation helpen.

Als voormalig medisch specialist, lid en voorzitter van een vereniging van medisch specialisten heb ik veel ervaring opgedaan binnen de gezondheidszorg met al haar facetten.

Ik begrijp wat uw beroep inhoudt, ik “spreek uw taal”, ik kan u helpen dat aan de ander duidelijk te maken. Dat maakt dat ik van meerwaarde ben bij het zoeken naar een oplossing voor uw probleem.

Mocht u meer informatie willen, neem dan vrijblijvend contact met mij op.