Groepscoaching

Ziet de groep zijn eigen grenzen of juist de kansen? Hoe beïnvloedt het team jouw handelen en hoe beïnvloedt jouw handelen het team?

Wanneer kies je voor groep (of team) coaching?

  • Er is geen goede samenwerking binnen het team, jullie willen hier graag verbetering in zien.
  • De communicatie binnen de groep loopt niet altijd even soepel, het zijn altijd dezelfde die hun mond open doen en dezelfde die niets zeggen. Jullie willen dat de mening van de hele groep duidelijk wordt en daarop een gedragen besluit kan worden genomen.
  • Jullie weten niet goed wat de missie en visie van de groep is. Jullie  kunnen hulp van extern gebruiken om dat beter op papier te zetten, maar ook om als groep beter te profileren binnen de organisatie.
  • Er moet worden gefuseerd of een verandering ondergaan, door de organisatie opgelegd, hoe gaat dat in goede harmonie?
  • Onze manager begrijpt ons niet, hoe kunnen we toch een goede samenwerking opbouwen.
  • Er is een collega die in jullie ogen disfunctioneert, maar dat zelf niet inziet. Jullie willen wel met elkaar verder, hoe kan je dat aanpakken?
  • Jullie willen een jaarlijkse “APK” van de groep, zodat de onderstroom niet de overhand krijgt.
  • Er is behoefte om als groep te sparren met een (ervaring) deskundige, om alles even goed op een rijtje te zetten, van een afstand te bekijken en te evalueren.
  • Er is een issue dat niet wordt besproken, maar de dagelijkse gang van zaken wel negatief beïnvloed. Er is hulp nodig om het op tafel te kunnen leggen.

Een groep bestaat uit verschillende individuen met verschillende levenslopen, karakters, waarden en normen. Het zijn juist deze verschillen die het team interessant maken, maar die ook lastig kunnen zijn. Regelmatig zien we herkenning als het duidelijk wordt dat groepsgenoten op vergelijkbare wijze worstelen met iets of iemand. Dat leidt tot een saamhorigheid om er met elkaar iets aan te doen.

Het komt ook vaak voor dat mensen leren van de manier waarop de ander iets doet.

Wat mag je van ons verwachten?

Zonder oordeel van ons, in een veilige en vertrouwelijke omgeving krijgt de groep een spiegel voorgehouden. Worden patronen belicht, wordt er gekeken hoe je elkaar kan aanvullen en daarmee wordt meestal elkaars verschillen geaccepteerd. Zo kan je de patronen doorbreken, kunnen er nieuwe oplossingen worden gevonden en afspraken met elkaar worden gemaakt.

Als groep coach bewaren wij de veiligheid, stellen verdiepende en spiegelende vragen. Wij leiden het proces. Als het van meerwaarde kan zijn zullen wij kennisoverdracht, oefeningen en praktische tips geven.

Wat verwachten wij van jullie?

Er zal een appèl gedaan worden op de intrinsieke motivatie om te streven naar goed werk, jullie zullen worden uitgedaagd om te gaan staan voor de kwaliteit van je eigen werk en écht te doen wat nodig is. Eerlijk te zijn naar jezelf en de ander, met respect voor elkaar.

Het traject:

Kennismaking om te kijken of er een wederzijdse “klik” is

Vertrouwelijke individuele intakegesprekken

Verhelderen van de coachvraag

Op maat gemaakte interventies, zo nodig oefenen in een veilige setting.

Indien nodig schriftelijke afspraken maken.

MED2 voor verkennen

samen met u.