Mediation in de gezondheidszorg

Mediation is een manier om samen een conflict op te lossen.

Tijdens een mediation kunt u (beiden) vertellen wat u dwars zit, gaat u weer naar elkaar luisteren en gaat u samen op zoek naar een oplossing.

Onder begeleiding van een onpartijdige derde (de mediator) zoekt u gezamenlijk naar een oplossing voor uw conflict. Als neutrale bemiddelingsdeskundige kan ik u in uw onderhandelingen begeleiden en u helpen daarover afspraken te maken.

Een gang naar de (tucht)rechter kost meer tijd en geld. De kracht van mediation is dat u samen zoekt naar aanvaardbare oplossingen van uw geschil. Naast het oplossen van een conflict, kan mediation bewerkstelligen dat de relatie tussen u en uw conflictpartner wordt genormaliseerd of zelfs geheel wordt hersteld. Dat kan van belang zijn omdat u in de toekomst nog samen verder moet. Mocht u tot het besluit komen dat u niet samen verder wilt of kunt, dan kan mediation u helpen de samenwerking/relatie op een respectvolle manier te beëindigen.

MED2 voor het oplossen

van conflicten samen met u.

icon-1

Waarom medation?

Mediation heeft een informeel karakter. Daarnaast helpt de mediator bij het bieden van structuur en overzicht, waardoor iedereen tijdens de gesprekken aan bod komt; u heeft allebei inspraak.

Lees Verder >

icon-3

Voor wie?

Mediation is geschikt voor veel conflicten. Med2 bemiddelt tussen verschillende partijen binnen de gezondheidszorg.

Lees Verder >

icon-2

Hoe nu verder?

Mediation legt de nadruk op overeenkomsten tussen mensen in plaats van op de verschillen. Het resultaat van goede mediation is een win-winsituatie voor de betrokken partijen.

Lees Verder >

Beroepsverenigingen

logo-mfn
logo-nmv